2. A

učiteljica TEJA KOŽELJ

e naslov: kozelj.teja@oskomenda-moste.si 

2. A učilnica številka 5

telefonska številka: 064 – 262 – 027

podaljšano bivanje: OPB 4 učiteljica Ana Valjavec

valjavec.ana@oskomenda-moste.si