2. C

učiteljica TANJA SUŠNIK HRIBAR

e naslov: susnik.tanja@oskomenda-moste.si  

2. c učilnica številka 8

telefonska številka064 262 025

podaljšano bivanje: OPB 5 učiteljica ALENKA HRVATIN