2. C

učiteljica TANJA SUŠNIK HRIBAR

e naslov: susnik.tanja@oskomenda-moste.si  

2. c učilnica številka 8

podaljšano bivanje: OP6  učiteljica MATEJA KAVČIČ